GDYNIA

 

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS)

 

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku (BVLOS) do 5kg.

 

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami INS.