AIRBORN INDYWIDUALNE

2h + instruktor

Warsztaty dodatkowe VLOS, BVLOS oraz INS polecane w szczególności po szkoleniu teoretycznym, przed egzaminem UAVO a także jako przypomnienie aktualnych procedur. 

Szkolenie zwiększające kategorię wagową BSP

AIRBORN INDYWIDUALNE
Szkolenie do uzyskania wpisu INS do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO). 
Dzięki uprawnieniu INS możesz prowadzić szkolenia w zakresie uprawnień wpisanych do Ś.K.
training-in-english
Cena: 5 760.00 PLN (5 760.00 PLN + 0.00 PLN VAT)