OGÓLNA

 

Szkolenie do uzyskania  kwalifikacji pilota bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS)

Cena: 2 800.00 PLN (2 800.00 PLN + 0.00 PLN VAT)

Szkolenie teoretyczne metodą e-learningową zgodnie z programem szkolenia wymaganym do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO.

Warsztaty dodatkowe VLOS, BVLOS oraz INS polecane w szczególności po szkoleniu teoretycznym, przed egzaminem UAVO a także jako przypomnienie aktualnych procedur. 

Szkolenie do uzyskania wpisu INS do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO). 
Dzięki uprawnieniu INS możesz prowadzić szkolenia w zakresie uprawnień wpisanych do Ś.K.

2h + instruktor